Dominiek Savio Instituut

U bent hier

U bent hier

Bovenbouw | Zo ziet onze dag er uit!

In onze samenleving zijn de digitale leermiddelen niet meer weg te denken,
dit komt ook aan bod in ons lessenpakket.

PCklas
Stille Bron

Wekelijks wordt er gewerkt aan het religieus- en waardebewustzijn tijdens de godsdienstlessen.

Beeldopvoeding, muziek, drama en media worden ook geïntegreerd in ons lessenpakket.

in de klas
hoofdbesturing

We leren om de computer te gebruiken met de hoofdbesturing van de rolwagen.

We laten de leerlingen ontwikkelen op hun eigen tempo. Er is differentiatie binnen de klasgroep mogelijk en als dit beter is voor de leerlingen, dan werken we in kleine groepjes.

in de klas
daglijn

De leerkracht overloopt elke morgen de dag en visualiseert de daglijn als de leerlingen daar nood aan hebben.

We leren zelfstandig werken aan ons pakket taal en rekenen, elk op eigen tempo en niveau.

in de klas
buurtwinkeltje

We leren om het rekenen toe te passen in het dagelijks leven: we betalen de broodjes die geleverd worden door ons buurtwinkeltje.

We hebben aandacht voor de actualiteit en de wereld rondom ons.

krantje
projectonderwijs

De logopedist, de ergotherapeut en de opvoeder ondersteunen ons in de klas tijdens het projectonderwijs of tijdens andere lesmomenten.

Soms maken we een uitstap om wat we leren in projectonderwijs in het echte leven te zien en te beleven.

uitstap
in de klas

Het lesgeven gebeurt vooral klassikaal, aangevuld met de indivuele ondersteuning op maat van elk kind.

In bepaalde leerklassen wordt het leerprogramma van het lager onderwijs aangeboden met eventuele aanpassingen.

sommen
in de klas

In de leerklassen wordt er voor de vakken rekenen, taal en Frans klasoverschrijdend gewerkt.

Sommige kinderen volgen een individueel leertraject. Zij krijgen de kans om met behulp van aangepaste(digitale) leermiddelen het leertraject te volgen.

PC