U bent hier

U bent hier

Wat bieden we aan?

We zijn een school buitengewoon onderwijs Type 4.
Dit wil zeggen een school voor kinderen tussen 2,5 jaar en 12-13 jaar met een (neuro)motorische beperking.
Ook al hebben al onze leerlingen op motorisch vlak moeilijkheden, iedere leerling is uniek en de diversiteit tussen hen is dan ook erg groot. De leerlingen verschillen in leeftijd, maar ook in cognitieve mogelijkheden.

Voor elke leerling, rekening houdend met zijn/ haar mogelijkheden en beperkingen, voorzien we een kwaliteitsvol onderwijsaanbod op maat.
Daarom delen we ons onderwijsaanbod op in verschillende groepen en klasjes. Dit maken we zichtbaar met kleuren:

  • Groen is het kleur van de kleuterklassen
  • Blauw is het kleur van de leerklassen.
  • Rood is het kleur van de sociale leerklassen. In deze klassen legt men vooral de nadruk op sociale vaardigheden, communicatie, zelfredzaamheid en welzijn.

Iedere klas heeft een dier gekozen. Zo zijn alle klasjes duidelijk herkenbaar.

Daarnaast bieden we ook onderwijsondersteuning aan. In heel wat basisscholen van West-Vlaanderen ondersteunen we leerlingen met een (neuro-)motorische beperking, die ervoor kiezen onderwijs te volgen binnen een school voor gewoon onderwijs. Met extra begeleiding van die leerlingen, hun leerkracht en schoolteam bieden we hen de kans het gewone onderwijsprogramma te volgen in hun eigen omgeving.

Van GESPECIALISEERD ONDERWIJSAANBOD tot ONDERWIJSONDERSTEUNING

Schooleigen leertrajecten met eigen leerprogramma's, leerlijnen, leerklimaat, didactisch materiaal; vertrekkend vanuit ontwikkelingsdoelen buitengewoon onderwijs.

Leertrajecten van het gewoon onderwijs met ontwikkelingsdoelen, leerplannen per vak, handboeken gewoon onderwijs, gericht op gewoon secundair onderwijs of buitengewoon secundair onderwijs.

Schoolstructuur 2022-2023