U bent hier

U bent hier

Inschrijven

Inschrijvingen schooljaar 2019-2020

Inschrijvingsperiode

Van 1 maart 2019 t.e.m. 15 maart 2019:
Inschrijving van de voorrangsgroepen met name:

  • Kinderen/jongeren die tot dezelfde leefeenheid (= gezin) behoren als een reeds ingeschreven leerling.
  • Kinderen van personeelsleden.

Vanaf 16 maart 2019:

  • Gewone inschrijvingen

Capaciteit Basisonderwijs

Op schoolniveau

100 leerlingen

Op niveau kleuteronderwijs

20 leerlingen

Op niveau lager onderwijs

90 leerlingen

Voor het schooljaar 2018 - 2019 zijn er nog 2 vrije plaatsen in onze school. Na het invullen van deze vrije plaatsen moeten wij onze school volzet verklaren.