U bent hier

U bent hier

Inschrijven

Capaciteitsbepaling

  • Op schoolniveau: 100
  • Kleuteronderwijs: 20
  • Lager onderwijs: 90

Inschrijvingen schooljaar 2021-2022

Inschrijvingsperiode

Van 1 maart 2021 t.e.m. 15 maart 2021:

 Inschrijving van de voorrangsgroepen met name:

Kinderen/jongeren die tot dezelfde leefeenheid (= gezin) behoren als een reeds ingeschreven leerling.
Kinderen van personeelsleden.

Vanaf 16 maart 2021:

 Gewone inschrijvingen

Vrije plaatsen voor schooljaar 2021 - 2022

  • Kleuter: 0
  • Lager: 0


Bezoeken in functie van inschrijvingen 2021-2022 zijn door de coronamaatregelen aangepast.
Meer info over onze gewijzigde aanpak: https://basis.dominiek-savio.be/inschrijven-basis/bezoek-vooraf