U bent hier

U bent hier

Inschrijven

Capaciteitsbepaling

  • Op schoolniveau: 100
  • Kleuteronderwijs: 20
  • Lager onderwijs: 90

Inschrijvingen schooljaar 2022-2023

Inschrijvingsperiode

Van 1 maart 2022 t.e.m. 15 maart 2022:

 Inschrijving van de voorrangsgroepen met name:

Kinderen/jongeren die tot dezelfde leefeenheid (= gezin) behoren als een reeds ingeschreven leerling.
Kinderen van personeelsleden.

Vanaf 16 maart 2022:

 Gewone inschrijvingen

Vrije plaatsen voor schooljaar 2022 - 2023

  • Kleuter: 0
  • Lager: 0

Nieuwe vragen kunnen nog steeds gesteld worden via Steven Lewille (steven [dot] lewille [at] dominiek-savio [dot] be).