U bent hier

U bent hier

Voorwaarden

Alle leerlingen van onze school hebben een (neuro)motorische beperking. Dit werd door het CLB bevestigd in een inschrijvingsverslag met daarin een verwijzing naar type 4-onderwijs.

Kleuters mogen pas ingeschreven worden en aanwezig zijn vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. De instapdata na vakanties gelden NIET voor het buitengewoon kleuteronderwijs.

Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat ze niet in een andere school zijn ingeschreven.

In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen, zelfs al blijft uw kind nog een extra jaartje in het kleuter.

In het buitengewoon onderwijs kan een leerling lager onderwijs blijven volgen tot het schooljaar waarin hij/zij dertien jaar wordt. Het volgen van buitengewoon lager onderwijs kan daarna nog met één schooljaar verlengd worden, weliswaar als dit de beslissing is van de ouders na kennisneming van en toelichting bij het advies van de klassenraad en het CLB. 

Alle leerlingen die ingeschreven zijn in onze school, dienen ook ingeschreven te zijn in het MFC Dominiek Savio.