U bent hier

U bent hier

Bovenbouw | Zo ziet onze dag er uit!

PCklas

In onze samenleving zijn de digitale leermiddelen niet meer weg te denken. Dit komt ook aan bod in ons lessenpakket.

Stille Bron

Wekelijks wordt er gewerkt aan het religieus- en waardebewustzijn tijdens de godsdienstlessen.

in de klas

Beeldopvoeding, muziek, drama en media worden ook geïntegreerd in ons lessenpakket.

in de klas

We laten de leerlingen ontwikkelen op hun eigen tempo. Er is differentiatie binnen de klasgroep mogelijk en als dit beter is voor de leerlingen, dan werken we in kleine groepjes.

in de klas

We leren zelfstandig werken aan ons pakket taal en rekenen, elk op eigen tempo en niveau.

buurtwinkeltje

We leren om het rekenen toe te passen in het dagelijks leven: we betalen de broodjes die geleverd worden door ons buurtwinkeltje.

krantje

We hebben aandacht voor de actualiteit en de wereld rondom ons.

projectonderwijs

De logopedist, de ergotherapeut en de opvoeder ondersteunen ons in de klas tijdens het projectonderwijs of tijdens andere lesmomenten.

uitstap

Soms maken we een uitstap om wat we leren in projectonderwijs in het echte leven te zien en te beleven.

in de klas

Het lesgeven gebeurt vooral klassikaal, aangevuld met de indivuele ondersteuning op maat van elk kind.

sommen

In bepaalde leerklassen wordt het leerprogramma van het lager onderwijs aangeboden met eventuele aanpassingen.

in de klas

In de leerklassen wordt er voor de vakken rekenen, taal en Frans klasoverschrijdend gewerkt.

PC

Sommige kinderen volgen een individueel leertraject. Zij krijgen de kans om met behulp van aangepaste(digitale) leermiddelen het leertraject te volgen.

 Sneeuwklassen

Ieder schooljaar gaan de laatste jaars op sneeuwklassen naar Zinal.

 Kennismaking secundair

De schoolverlaters proeven letterlijk en figuurlijk van het secundair in kader van de oriëntatie naar het middelbaar.