U bent hier

U bent hier

Onze klassen: Bovenbouw

In de bovenbouw zijn we er voor leerlingen van 10-13 jaar met een (neuro-)motorische beperking en eventueel een bijkomende licht tot matig verstandelijke beperking. 

We splitsen de klassen op naar mogelijkheden en noden van de leerlingen. Enerzijds zijn er een aantal klassen die zich richten op maatschappelijke en functionele vaardigheden in een heel concreet en ervaringsgericht onderwijs. Anderzijds zijn er ook klassen waar de leerlingen de kernleerstof aangeboden krijgen vergelijkbaar met het basispakket van het gewoon onderwijs.