U bent hier

U bent hier

Zorgklassen | Wat maakt ons uniek?

In de zorgklassen trachten we basisveiligheid te garanderen door eenvoud, herkenbaarheid en structuur. We focussen op het aanleren van communicatieve, sociaal-emotionele en praktische vaardigheden uit het dagelijks leven. In de lessen werken we met een herkenbare dagstructuur . De lessen worden gegeven aan de hand van thema's die nauw aansluiten bij de leefwereld van deze kinderen. We werken in kleine groepjes of individueel.
We streven naar maximale zelfredzaamheid van onze leerlingen.
In de klas worden de kinderen ook ondersteund door een ergotherapeut, logopedist en opvoeder.
Voor één specifieke groep lopen klas en leefgroep in elkaar over. Zo bieden we een rustige context aan kinderen, die de vele prikkels van het schoolgebeuren niet aankunnen omwille van een grote medische zorgvraag, een erg jonge mentale leeftijd of aandachtsproblemen.