U bent hier

U bent hier

Onderwijs in coronatijden (BuBaO)

Lockdown vrijdag dertien maart. De stekker wordt uit onderwijs getrokken. Er is weinig of geen tijd om deftig ‘afscheid’ te nemen. Iedereen moet verplicht thuisblijven in zijn eigen kot. We hebben geen tijd om weken te overleggen en protocollen uit te schrijven hoe het moet. Vanaf dag één vliegt iedereen er van achter zijn PC in. 

Een nieuwe en moeilijke periode breekt aan waar heel wat leerkrachten hun grenzen verleggen. Het is een zoektocht naar wat de leerlingen online aankunnen. Er moeten heel wat opdrachten voorzien worden om iedere leerling van werk te voorzien want in alle klassen zitten leerlingen met verschillende leer- en ontwikkelingsniveaus. 

De eerste drie weken voor de paasvakantie zendt elke klasleerkracht herhalingstaken of opdrachten door. De meeste doen dit via mail. Maar ver van elkaar verwijderd heb je soms weinig of geen zicht welke leerling werkt en wie niet werkt. Het is ook moeilijk om iedereen te bereiken. Niet iedereen heeft een computer thuis of een printer om werkbladen af te drukken. Het is zoeken en iedereen maakt er het beste van.

De corona-curve doen dalen heeft tijd nodig. Veel tijd nodig. Het thuiszitten wordt verlengd. We hebben het liever anders. Onderwijs moet zich voorbereiden op pre-teaching van minister van onderwijs Ben Weyts. De directie, leerlingbegeleiders en ICT-coördinatoren zoeken hoe we dit het beste kunnen doen op eenzelfde manier op onze school. Al snel valt de beslissing: met Google Classroom waar elke klas zijn eigen digitale klas heeft om taken op te zetten.

In het BuSO is Google Classroom in bepaalde opleidingsvormen al helemaal ingeburgerd. Mevrouw Iris Demarez is als ICT-coördinator hiervan de voortrekker. Meester Hannes Rondelez is ICT-coördinator in het lager en werkt ook samen met Iris. Zij zijn samen de stuwende krachten achter het nieuwe online platform van het lesgeven in BuBaO. Iedereen heeft heel veel respect voor hun harde werk om dit nieuwe platform uit te rollen.

De week voor de paasvakantie houdt meester Hannes verschillende ‘Meets’ waar hij Google Classroom op een hele rustige en duidelijke manier uitlegt aan iedereen. Meet is een platform op Google waarmee je online kan vergaderen via videochat. Dan is het aan de leerkrachten en ondersteuners om te experimenteren in de testklas.

Ook de communicatie met de ouders is belangrijk want we willen iedereen echt meehebben. De klasleerkrachten bellen alle ouders op om te kijken waar er ICT-noden zijn. Sommige leerlingen krijgen dan ook een laptop in bruikleen.

In de paasvakantie houdt elke klas een Meet met alle leerkrachten en ondersteuners verbonden aan de klas. Daar spreken we af wie wat op Classroom zet. Dan kunnen we aan de slag in onze eigen Google Classroom. We zoeken bestaande werkblaadjes of maken ze zelf, nemen filmpjes op met nieuwe leerstof, maken Google Presentaties met oefeningen, …  Bij vragen kunnen we altijd terecht bij meester Hannes in zijn digitale computerklas. Ook ouders waar het niet lukt om Google Classroom te installeren helpt hij uit de nood.

Na de paasvakantie starten de lessen met Google Classroom: taken opzetten en verbeteren, nieuwe zoeken en klaarzetten voor de week erop. Het is wat zoeken in het begin maar tamelijk vlug vinden we onze draai. Het werken met Google Classroom gaat veel vlotter. Het is ook toegankelijk voor ondersteuners. Printers zijn niet meer nodig. En ook na corona-tijden blijft dit een heel bruikbaar platform om over alle klassen heen mee te werken.

De leerkrachten houden per week een aantal keer een Meet met hun leerlingen. Zo kunnen we elkaar nog eens zien en contact houden. We zijn beschikbaar en bereikbaar als er problemen zijn thuis met leerlingen. Naast het van thuis uit werken met Google Classroom helpen we ook bij de noodopvang op school. Roosters worden opgemaakt wie wanneer naar school gaat en een groep leerlingen opvangt.

Onze grenzen moeten we wel bewaken. Het opvolgen van hoe er thuis gewerkt wordt vergt energie. Het is soms trekken om iedereen mee te hebben en dagelijks te motiveren om de taken op een goede manier te maken. Want het thuisblijven duurt lang en begint toch door te wegen. Voor de leerlingen is het zeker ook een zware en moeilijke periode. Heel wat ouders helpen thuis bij de taken van hun kinderen. Daarvoor zijn wij hen ook heel dankbaar. We weten dat dit zeker niet altijd evident is.

Op achttien mei starten de eerste drie klassen op school. Het is een hele organisatie. Er worden bubbels gevormd, vierkante meters geteld, dranghekkens geplaatst en linten gespannen. Grote klassen worden ontdubbeld. Er komen ook steeds meer leerlingen naar de noodopvang. Stilletjes aan komt de economie weer op gang en gaan mensen weer werken. Op twee juni starten nog meer klassen. Het is zoeken hoe we de social distancing kunnen respecteren op school. We zijn bang dat het virus opnieuw toe zal slaan.

Een school runnen in corona-tijden is geen evidentie. Directeur Annabel loodst ons onderwijsschip doorheen het woelige corona-water. Elke dag verandert de situatie en telkens moet bijgestuurd worden. Er moeten voortdurend beslissingen genomen worden. Er starten klassen op maar ondertussen beginnen we het volgend schooljaar ook al voor te bereiden. Het voelt vreemd aan. De verhuis naar de Westlaan hoort ook bij die voorbereidingen. Hopelijk loopt alles volgens plan en komt het coronavirus niet tussen met een nieuwe piek. Het vreemdste schooljaar ooit uit iedereen zijn carrière loopt ten einde. Wat zal volgend schooljaar brengen? Niemand durft voorspellen.

Uit nood zijn we nieuwe uitdagingen moeten aangaan. Dit heeft ons zeker sterker gemaakt. We hebben heel wat werk verzet waar we zeker trots op mogen zijn, vaak onzichtbaar thuis achter onze computerschermen. Ons onderwijs in Dominiek Savio toont hoe we in moeilijke tijden doorgaan en niet opgeven met een groot hart voor al onze leerlingen.

Geschreven door een leerkracht van BuBaO