U bent hier

U bent hier

Zwaluwklas bedenkt een 'emotiebot Roberto III' met My Machine

De leerlingen van de zwaluwklas uit het buitengewoon basisonderwijs van Dominiek Savio ontwerpen in samenwerking met studenten van de hogeschool Howest en leerlingen uit de buitengewone secundaire school 'Onze Jeugd' een droomuitvinding met My Machine Vlaanderen. 

MyMachine Vlaanderen is een initiatief dat ondernemingszin, creativiteit, STE(A)Mvaardigheden, talentontwikkeling, maakonderwijs en kruisbestuiving wil stimulerenbinnen alle onderwijsniveaus (lager-, hoger-en secundair onderwijs).In het kader van MyMachine realiseren drie onderwijsniveaus “droommachines”gedurende één school/academiejaar.

Het concept:

 

  1. IDEE: Kinderen lager onderwijs bedenken een droommachine.
  2. ONTWERP: Studenten hoger onderwijs ontwikkelen hiervoor een concept.
  3. WERKEND PROTOTYPE: Leerlingen technisch secundair onderwijs bouwen eenwerkend prototype van deze droommachine

Meer dan 400 leerlingen en studenten uit 20 scholen gaan samen aan de slag om briljante droommachines te realiseren.

De leerlingen hebben uit 9 verschillende uitvindingen uiteindelijk de emotiebot als ultieme winnaar gekozen. Hij kreeg de naam Roberto |||

Een uitgebreide weergave over de sessies in de zwaluwklas is te lezen op de blog van My Machine

 

My Machine Roberto