U bent hier

U bent hier

Ondersteuning Type 4 - Wat maakt ons uniek?

Momenteel zijn we de enige school buitengewoon onderwijs van het Vrije Net die ondersteuning type 4 aanbiedt in West-Vlaanderen. Dit maakt dat we in West-Vlaanderen heel wat leerlingen van het kleuter- en lager onderwijs met een (neuro-)motorische problematiek ondersteunen. Daarvoor beschikken we over een groot team ondersteuners.

We hechten veel belang aan het deskundig maken van ons ondersteuningsteam door wekelijks overleg waar intervisie, vorming, coaching in plaatsvindt.

We werken met een kernteam dat bestaat uit de coördinator en regio-verantwoordelijken. De regio-verantwoordelijken staan naast hun ondersteuningsopdracht in voor het coachen van de andere ondersteuners. Ze verzorgen ook de communicatie met CLB’s, het opstartproces van nieuwe leerlingen, etc.

We streven naar de integratie van de leerling in het gewoon onderwijs door :

  • Een positieve samenwerking met alle betrokken partijen (de leerling, de gastschool van het regulier basisonderwijs, ouders, CLB, onze dienstverlenende school buitengewoon onderwijs en eventueel externe partners zoals privé-therapeuten, thuisbegeleidingsdienst, etc.).
  • Een individuele en klasgerichte aanpak.
  • Een onderwijskundige ondersteuning door bijvoorbeeld extra inoefenen van schoolse vaardigheden, aanbrengen van leerstrategieën, stimuleren van een goede werkhouding, …
  • Een sociaal-emotionele ondersteuning door bijvoorbeeld aandacht te hebben voor het anders-zijn, door het ondersteunen van de sociale integratie in de klas en op de speelplaats, …
  • Het opvolgen en bijsturen van handelingsplanning.
  • Het inschakelen van hulpmiddelen in de klas indien nodig.
  • Het coachen van het schoolteam en ouders door onder andere het geven van handicapspecifieke informatie.
  • Het bewaken en opbouwen van kennis en expertise over onze doelgroep in ons ondersteuningsteam.