U bent hier

U bent hier

Ondersteuning Type 4 - Zo ziet onze dag er uit!

op wieltjes "Ik heb een stoel op wieltjes, maar ook ik hoor erbij!"
ON-sleutels Elke week komt een ONdersteuner uit het buitengewoon onderwijs om de leerling te begeleiden, soms individueel, soms in de klas. 

meetlat

Met aangepast materiaal komen de leerlingen tot meetkundige constructies.
aan het bord De schrijfmotorische vaardigheden worden op verschillende manieren ingeoefend. We gaan op zoek naar ondersteunende materialen, methodes en pictogrammen.

schrijven

 

Tijdens de begeleiding is er speciale aandacht voor werkhouding en welbevinden van de leerling.
speelplaats We ondersteunen de leerling bij de integratie in de klasgroep en bij het aanvaardingsproces van het anders zijn.

overleg

Wekelijks wordt er tijd gemaakt voor een overleg met de leerkracht. Naast de persoonlijke gesprekken verloopt contact soms ook via telefoon of mail.
schriftje Ouders kunnen wekelijks lezen wat er tijdens de begeleiding aan bod kwam  in het heen- en weerschriftje.

bednet

"Bij langdurige afwezigheid kan ik de lessen van mijn klas thuis meevolgen samen met de ondersteuner via Bednet."
in de klas De ondersteuner werkt soms mee in de klas om de integratie in de groep optimaal te laten verlopen.