U bent hier

U bent hier

Open dialoog

Open dialoogWe zijn een katholieke school waar leerlingen en ouders zich welkom voelen. Via dialoog helpen we kinderen omgaan met zinvragen. We leren hen ook respectvol om te gaan met anderen en met verschillende overtuigingen. Geloof wordt niet opgedrongen. Universele waarden leren we beleven met Jezus als inspiratie.

We zijn ook een open school waar ouders regelmatig uitgenodigd worden op activiteiten en contactmomenten. Ouders kunnen bij ons terecht met vragen en bedenkingen. Samen met hen willen we op zoek gaan naar hoe we de schoolwerking kunnen optimaliseren.