Dominiek Savio Instituut

U bent hier

U bent hier

Open school

We trachten de betrokkenheid van leerlingen, hun ouders, de lokale gemeenschap, personeelsleden steeds opnieuw te activeren.

Hun mening en kritische kijk nemen we mee in onze besluitvorming. Dit gebeurt onder andere in onze schoolraad en leerlingenraad. De schoolraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders, personeelsleden en lokale gemeenschap die via overleg en advies inspraak hebben in het dagelijks onderwijsgebeuren. In onze leerlingenraad evalueren de leerlingen afgelopen activiteiten en doen suggesties naar verbetering.

Jaarlijks gaan de oudste leerlingen op sneeuwklassen naar Zwitserland. Deze ervaring is volgens ons de kers op de taart van alles wat ze geleerd hebben op school, in de leefgroepen en tijdens individuele therapie. Het is een groots moment voor de leerlingen, een ervaring voor het leven.
Aan deze meerdaagse uitstap hangt een redelijk groot prijskaartje vast, maar daarom organiseren we ieder jaar opnieuw een grote pannenkoekennamiddag. Deze pannenkoekennamiddag is evengoed een gezellige manier om elkaar op een informele manier te ontmoeten. Daarnaast groeit de solidariteit van ouders, familieleden en sympathisanten voor dit onvergetelijk sportief project.

We leren leerlingen ook solidair te zijn met kinderen en jongeren in de derde wereld die minder kansen krijgen dan wij. Jaarlijks kiezen we een project in de Derde Wereld en organiseren we een vastenmarkt om geld in te zamelen. De vastenmarkt bestaat uit een rommelmarkt, koffiebar, schminkstand, bar, etc.

b>Samenwerking met andere scholen (basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs) geeft externen de kans ons onderwijsaanbod, onze manier van werken en onze leerlingen te leren kennen. We vinden het belangrijk een positief en correct beeld te creƫren.
Anderzijds is het een unieke kans om van hen te leren, om uitgedaagd te worden en kritisch te kijken naar ons eigen onderwijs.

School 1Op school 2