U bent hier

U bent hier

Optimale ontplooiing van elk kind

Optimale ontplooiing van elk kindIn onze school streven we naar een optimale ontplooiing bij elk kind. We willen onze kleuters en lagere schoolkinderen, maximale kansen bieden om hen sterker te maken en te doen groeien. We vinden het belangrijk om een positief welbevinden te creëren bij elk van onze leerlingen. Zich goed voelen, zien we als een voorwaarde om tot leren te komen.

We houden rekening met verschillende factoren die het ontwikkelingsproces beïnvloeden en gaan hierover in gesprek met de ouders en de leerling.