Dominiek Savio Instituut

U bent hier

U bent hier

Religieus-zingevend

ZingevendOnze inspiratie halen we uit het levensverhaal van Jezus, de man die in elke mens, hoe klein en breekbaar ook, een waardevolle en belangrijke persoon zag. Wij vertrouwen op de mogelijkheden van ieder kind, op zijn/haar waardevolle plaats in onze school, onze maatschappij en ons leven.
In verbondenheid en betrokkenheid met elkaar willen we op een eigentijdse manier meebouwen aan een wereld van vrede en rechtvaardigheid.

De christelijke overtuiging belet ons echter niet dat we bij de kinderen de eerbied voor andere geloofsovertuigingen en principes van verdraagzaamheid en respect als belangrijke waarden nastreven.